English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 83
1
Asava dziesma. Ak Dievs, neciet klusu, neesi kā mēms un nekavējies, ak stiprais Dievs!
2
Jo redzi, tavi ienaidnieki trako un tavi nīdētāji paceļ galvu.
3
Tie ņēmās viltīgus padomus pret taviem ļaudīm un sarunājās pret tiem, ko tu glabā.
4
Tie saka tā: nāciet, izdeldēsim tos, ka tie vairs nav tauta, un ka Izraēla vārds vairs netop pieminēts.
5
Jo no sirds tie kopā ir sarunājušies un derību pret tevi derējuši,
6
Edoma un Izmaēliešu teltis, Moabs un Agarieši,
7
Ģebals, Amons un Amaleks, Vīlisti ar Tirus iedzīvotājiem.
8
Ir Asurs stāv viņiem klāt un ir Lata bērniem par elkoni. (Zela.)
9
Dari tiem kā Midijanam, kā Ziseram, kā Jabinam pie Kizones upes.
10
Tie ir samaitāti Endorā un palikuši zemei par mēsliem.
11
Dari tos un viņu lielos kungus tā kā Orebu un Zebu, un visus viņu virsniekus kā Zebu un Calmunu,
12
Kas sacīja: ņemsim to jauko Dieva zemi sev par mantu.
13
Mans Dievs, dari tos par viesuli, par pelavām vēja priekšā.
14
It kā uguns mežu sadedzina, un kā liesma kalnus iededzina;
15
Tāpat dzenies tiem pakaļ ar savu vētru un iztrūcini tos ar savām aukām.
16
Pildi viņu vaigus ar kaunu, ka tie, Kungs, meklē tavu vārdu.
17
Lai tie top kaunā un iztrūcinājās mūžīgi mūžam un kļūst apkaunoti un iet bojā.
18
Lai tie atzīst, ka tu vien ar savu vārdu esi Tas Kungs, tas Visuaugstākais pār visu pasauli.