English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 82
1
Asava dziesma. Dievs stāv savā draudzē, viņš tura tiesu starp tiem dieviem.
2
Cik ilgi jūs gribat netaisni tiesāt un uzlūkot bezdievīgo ļaužu vaigu? (Zela.)
3
Izdodiet tiesu nabagam un bāriņam, taisnojiet bēdīgo un nabagu.
4
Izglābiet nabagu un bēdīgo, izraujiet viņu no bezdievīgo rokas.
5
Bet tie to neatzīst un nesaprot, tie staigā tumsībā; par to zemes pamatiem jāšaubās.
6
Gan es esmu sacījis: jūs esat dievi, un visi tā Visuaugstākā bērni.
7
Bet jūs nomirsiet kā cilvēki un iesiet bojā tāpat kā citi lieli kungi.
8
Celies, ak Dievs, tiesā pasauli, jo tev būs par mantību visas tautas.