Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 82

1

Asava dziesma. Dievs stāv savā draudzē, viņš tura tiesu starp tiem dieviem.

2

Cik ilgi jūs gribat netaisni tiesāt un uzlūkot bezdievīgo ļaužu vaigu? (Zela.)

3

Izdodiet tiesu nabagam un bāriņam, taisnojiet bēdīgo un nabagu.

4

Izglābiet nabagu un bēdīgo, izraujiet viņu no bezdievīgo rokas.

5

Bet tie to neatzīst un nesaprot, tie staigā tumsībā; par to zemes pamatiem jāšaubās.

6

Gan es esmu sacījis: jūs esat dievi, un visi tā Visuaugstākā bērni.

7

Bet jūs nomirsiet kā cilvēki un iesiet bojā tāpat kā citi lieli kungi.

8

Celies, ak Dievs, tiesā pasauli, jo tev būs par mantību visas tautas.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685