A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 811
Asava dziesma, dziedātāju vadonim uz Ģittit. Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam, gavilējiet Jēkaba Dievam.
2
Uzdziedat dziesmas un dodiet šurp bungas, mīlīgas kokles ar stabulēm.
3
Pūtiet trumetes jaunā mēnesī, pilnā mēnesī, mūsu svētku laikā.
4
Jo tas ir likums iekš Izraēla, tiesa no Jēkaba Dieva.
5
To viņš licis par liecību iekš Jāzepa, kad izgāja pār Ēģiptes zemi, kad es dzirdēju valodu, ko nesapratu.
6
Viņa kamiešiem es esmu atņēmis nastu, un viņa rokas atsvabinājis no nestavas.
7
Kad tu mani piesauci bēdās, tad es tevi izglābu; es tevi paklausīju, paslēpies pērkona padebešos, es tevi pārmanīju pie bāršanās ūdens.
8
Klausāties, mani ļaudis, es jums došu liecību; Izraēl, kaut tu mani klausītu!
9
Lai tavā starpā nav cita Dieva, un tev nebūs pielūgt svešu Dievu.
10
Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes; atplet savu muti, lai es to pildu.
11
Bet mani ļaudis neklausa manu balsi un Izraēlim manis negribās.
12
Tad es tos arī esmu pametis viņu cietam sirds prātam, ka tie staigā pēc saviem padomiem.
13
Kaut mani ļaudis man klausītu, un Izraēls staigātu uz maniem ceļiem!
14
Es pazemotu viņu ienaidniekus drīz un grieztu savu roku pret viņu spaidītājiem.
15
Kas To Kungu ienīst, tiem bija viņam padoties, tad tie mūžīgi pastāvētu.
16
Un viņš tos barotu ar briedušiem kviešiem, un ar medu no akmens kalna es tevi pieēdinātu.