A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 801
Asava dziesma dziedātāju vadonim, pēc: „Lilijas ir liecība“. Izraēla gans, klausies, tu, kas Jāzepu vadi kā avis; tu, kas sēdi pār ķerubiem, parādies ar spožumu!
2
Uzmodini savu varu priekš Evraīma, Benjamina un Manasus, un nāc mūs pestīt.
3
Ak Dievs, atgriez mūs un liec savam vaigam spīdēt, tad tapsim pestīti.
4
Kungs, Dievs Cebaot, cik ilgi tava dusmība kūpēs pie tavu ļaužu lūgšanas?
5
Tu tos ēdini ar asaru maizi un tos dzirdini ar lielu mēru asaru.
6
Tu mūs esi licis par ķildu mūsu kaimiņiem, un mūsu ienaidnieki mūs apmēda.
7
Dievs Cebaot, atgriezi mūs un liec savam vaigam spīdēt, tad tapsim pestīti.
8
Vienu vīna koku tu esi atvedis no Ēģiptes, pagānus tu esi izdzinis un to dēstījis.
9
Vietu priekš viņa tu esi sataisījis un viņam licis iesakņoties, ka viņš zemi piepildījis.
10
Kalni ar viņa ēnu ir apklāti un Dieva ciedru koki ar viņa zariem.
11
Viņš izplēta savus zarus līdz pat jūrai un savus jaunos zariņus līdz tai lielai upei.
12
Kāpēc tad tu viņa sētu esi salauzījis, ka visi, kas iet garām, viņu plosa?
13
Mežacūka viņu izrakusi, un lauka zvēri viņu noēduši.
14
Dievs Cebaot, atgriezies jel, skaties no debesīm un redzi un uzlūko šo vīna koku,
15
To stādu, ko tava labā roka dēstījusi, un To Dēlu, ko tu sev esi izredzējis!
16
Viņš ar uguni ir sadedzināts un izcirsts; no tava vaiga rāšanas tie iet bojā.
17
Tava roka lai ir pār to vīru pie tavas labās rokas, pār To Cilvēka Dēlu, ko tu sev esi izredzējis.
18
Tad mēs neatkāpsimies no tevis; uzturi mūs dzīvus, tad mēs tavu vārdu piesauksim.
19
Ak Kungs, Dievs Cebaot, atgriez mūs, liec savam vaigam spīdēt, tad tapsim pestīti.