English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 8
1
Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim, uz Ģittit. Kungs, mūsu valdītājs, kāds augsti godājams ir tavs vārds visās zemēs, kas esi cēlis savu godību pār debesīm!
2
No bērniņu un zīdāmo mutes tu esi sataisījis spēku, savu pretinieku dēļ, apklusināt ienaidnieku un atriebēju.
3
Kad es redzu tavu debesi, tavu pirkstu darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi taisījis: -
4
Kas ir tas cilvēks, ka tu viņu piemini, un tas cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko?
5
Tu viņu mazliet no Dieva esi atšķīris, un ar godību un jaukumu tu viņu esi pušķojis.
6
Tu viņu esi iecēlis par valdnieku pār tavu roku darbiem, visu tu esi licis apakš viņa kājām,
7
Avis un vēršus visnotaļ, ir lauka zvērus,
8
Putnus apakš debess, zivis jūrā, kas jūras ceļus pārstaigā.
9
Kungs, mūsu valdītājs, kāds augsti godājams ir tavs vārds visās zemēs!