A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 77

1
Azava dziesma, dziedātāju vadonim Jedutunam. Es saucu ar savu balsi uz Dievu un brēcu, es saucu uz Dievu, un viņš klausās uz mani.
2
Bēdu laikā es meklēju To Kungu, mana roka izstiepjas naktī un nenogurst, mana dvēsele negribās būt iepriecināma.
3
Kad es Dievu pieminu, tad es nopūšos; kad es apdomāju, tad mana sirds bēdājās. (Zela.)
4
Tu turi nomodā manas acis es esmu tā izmisis, ka nespēju runāt.
5
Es pieminu vecos laikus, senos gadus,
6
Es atminu savu dziesmu naktī, mana sirds ir domu pilna, mans gars meklē gaismu.
7
Vai tad Tas Kungs atstums mūžīgi un vairs nebūs žēlīgs?
8
Vai tad viņa žēlastība mitēsies mūžam? Vai tā solīšana pagalam uz bērnu bērniem?
9
Vai tad Dievs ir aizmirsis žēlot? Vai viņš aizslēdzis dusmībā savu sirds žēlastību? (Zela.)
10
Tad es saku: tās ir manas bēdas; tā Visuaugstākā labā roka to var nogriezt.
11
Es pieminu Tā Kunga darbus, es tiešām pieminu tavus brīnumus no veciem laikiem.
12
Es pārdomāju visus tavus darbus un pieminu, ko tu dari.
13
Ak Dievs, tavs ceļš ir svēts; kur ir tāds liels Dievs, kā tu, Dievs?
14
Tu esi tas stiprais Dievs, kas brīnumus dara; savu spēku tu esi darījis zināmu tautu starpā.
15
Savus ļaudis tu esi atpestījis ar stipru elkoni, Jēkaba un Jāzepa bērnus. (Zela.)
16
Ūdeņi tevi redzēja, ak Dievs! ūdeņi tevi redzēja un drebēja, ir dziļumi trīcēja.
17
Biezie padebeši izgāza ūdeņus, augstie padebeši izlaida pērkonus, un tavas bultas šaudījās.
18
Tavi pērkoni rūca viesulī, zibeņi apspulgoja zemi, zeme trīcēja un drebēja.
19
Tavs ceļš bija jūrā un tavs gājums dziļos ūdeņos, un tavas pēdas nebija manāmas.
20
Tu vadīji savus ļaudis kā avju pulku caur Mozu un Āronu.
Psalmi 77:1
Psalmi 77:2
Psalmi 77:3
Psalmi 77:4
Psalmi 77:5
Psalmi 77:6
Psalmi 77:7
Psalmi 77:8
Psalmi 77:9
Psalmi 77:10
Psalmi 77:11
Psalmi 77:12
Psalmi 77:13
Psalmi 77:14
Psalmi 77:15
Psalmi 77:16
Psalmi 77:17
Psalmi 77:18
Psalmi 77:19
Psalmi 77:20
Psalmi 1 / Ps 1
Psalmi 2 / Ps 2
Psalmi 3 / Ps 3
Psalmi 4 / Ps 4
Psalmi 5 / Ps 5
Psalmi 6 / Ps 6
Psalmi 7 / Ps 7
Psalmi 8 / Ps 8
Psalmi 9 / Ps 9
Psalmi 10 / Ps 10
Psalmi 11 / Ps 11
Psalmi 12 / Ps 12
Psalmi 13 / Ps 13
Psalmi 14 / Ps 14
Psalmi 15 / Ps 15
Psalmi 16 / Ps 16
Psalmi 17 / Ps 17
Psalmi 18 / Ps 18
Psalmi 19 / Ps 19
Psalmi 20 / Ps 20
Psalmi 21 / Ps 21
Psalmi 22 / Ps 22
Psalmi 23 / Ps 23
Psalmi 24 / Ps 24
Psalmi 25 / Ps 25
Psalmi 26 / Ps 26
Psalmi 27 / Ps 27
Psalmi 28 / Ps 28
Psalmi 29 / Ps 29
Psalmi 30 / Ps 30
Psalmi 31 / Ps 31
Psalmi 32 / Ps 32
Psalmi 33 / Ps 33
Psalmi 34 / Ps 34
Psalmi 35 / Ps 35
Psalmi 36 / Ps 36
Psalmi 37 / Ps 37
Psalmi 38 / Ps 38
Psalmi 39 / Ps 39
Psalmi 40 / Ps 40
Psalmi 41 / Ps 41
Psalmi 42 / Ps 42
Psalmi 43 / Ps 43
Psalmi 44 / Ps 44
Psalmi 45 / Ps 45
Psalmi 46 / Ps 46
Psalmi 47 / Ps 47
Psalmi 48 / Ps 48
Psalmi 49 / Ps 49
Psalmi 50 / Ps 50
Psalmi 51 / Ps 51
Psalmi 52 / Ps 52
Psalmi 53 / Ps 53
Psalmi 54 / Ps 54
Psalmi 55 / Ps 55
Psalmi 56 / Ps 56
Psalmi 57 / Ps 57
Psalmi 58 / Ps 58
Psalmi 59 / Ps 59
Psalmi 60 / Ps 60
Psalmi 61 / Ps 61
Psalmi 62 / Ps 62
Psalmi 63 / Ps 63
Psalmi 64 / Ps 64
Psalmi 65 / Ps 65
Psalmi 66 / Ps 66
Psalmi 67 / Ps 67
Psalmi 68 / Ps 68
Psalmi 69 / Ps 69
Psalmi 70 / Ps 70
Psalmi 71 / Ps 71
Psalmi 72 / Ps 72
Psalmi 73 / Ps 73
Psalmi 74 / Ps 74
Psalmi 75 / Ps 75
Psalmi 76 / Ps 76
Psalmi 77 / Ps 77
Psalmi 78 / Ps 78
Psalmi 79 / Ps 79
Psalmi 80 / Ps 80
Psalmi 81 / Ps 81
Psalmi 82 / Ps 82
Psalmi 83 / Ps 83
Psalmi 84 / Ps 84
Psalmi 85 / Ps 85
Psalmi 86 / Ps 86
Psalmi 87 / Ps 87
Psalmi 88 / Ps 88
Psalmi 89 / Ps 89
Psalmi 90 / Ps 90
Psalmi 91 / Ps 91
Psalmi 92 / Ps 92
Psalmi 93 / Ps 93
Psalmi 94 / Ps 94
Psalmi 95 / Ps 95
Psalmi 96 / Ps 96
Psalmi 97 / Ps 97
Psalmi 98 / Ps 98
Psalmi 99 / Ps 99
Psalmi 100 / Ps 100
Psalmi 101 / Ps 101
Psalmi 102 / Ps 102
Psalmi 103 / Ps 103
Psalmi 104 / Ps 104
Psalmi 105 / Ps 105
Psalmi 106 / Ps 106
Psalmi 107 / Ps 107
Psalmi 108 / Ps 108
Psalmi 109 / Ps 109
Psalmi 110 / Ps 110
Psalmi 111 / Ps 111
Psalmi 112 / Ps 112
Psalmi 113 / Ps 113
Psalmi 114 / Ps 114
Psalmi 115 / Ps 115
Psalmi 116 / Ps 116
Psalmi 117 / Ps 117
Psalmi 118 / Ps 118
Psalmi 119 / Ps 119
Psalmi 120 / Ps 120
Psalmi 121 / Ps 121
Psalmi 122 / Ps 122
Psalmi 123 / Ps 123
Psalmi 124 / Ps 124
Psalmi 125 / Ps 125
Psalmi 126 / Ps 126
Psalmi 127 / Ps 127
Psalmi 128 / Ps 128
Psalmi 129 / Ps 129
Psalmi 130 / Ps 130
Psalmi 131 / Ps 131
Psalmi 132 / Ps 132
Psalmi 133 / Ps 133
Psalmi 134 / Ps 134
Psalmi 135 / Ps 135
Psalmi 136 / Ps 136
Psalmi 137 / Ps 137
Psalmi 138 / Ps 138
Psalmi 139 / Ps 139
Psalmi 140 / Ps 140
Psalmi 141 / Ps 141
Psalmi 142 / Ps 142
Psalmi 143 / Ps 143
Psalmi 144 / Ps 144
Psalmi 145 / Ps 145
Psalmi 146 / Ps 146
Psalmi 147 / Ps 147
Psalmi 148 / Ps 148
Psalmi 149 / Ps 149
Psalmi 150 / Ps 150