A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 761
Asava dziesma, dziedātāju vadonim, dziedama ar koklēm. Dievs ir atzīts iekš Jūda, iekš Izraēla viņa vārds ir liels;
2
Un Zalemē ir viņa telts, un Ciānā viņa dzīvoklis.
3
Tur viņš salauza stopa bultas, priekšturamās bruņas un zobenu un karu.(Zela.)
4
Spožs tu esi un augsts uz kalniem, kur laupījumu sakrāj.
5
Tie sirds lepnie ir aplaupīti un guļ savā miegā; visiem vareniem ļaudīm rokas nogurušas.
6
No tavas rāšanās, ak Jēkaba Dievs, nāves miegā nogāzti rati un zirgi.
7
Tu, tu esi bijājams, un kas tavā priekšā var pastāvēt tavas dusmības laikā?
8
No debesīm tu lieci dzirdēt tiesu, zeme bīstas un top klusa,
9
Kad Dievs ceļas uz sodību, palīdzēt visiem bēdīgiem virs zemes. (Zela.)
10
Kad cilvēki bargojās, tad tavs gods paaugstinājās, un ar visukarstām dusmām tu apjozies.
11
Solāties un maksājiet Tam Kungam, savam Dievam. Visi, kas ap viņu, lai nes dāvanas tam bijājamam,
12
Kas sirdi paņem lieliem kungiem, un ir bijājams pasaules ķēniņiem.