English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 75
1
Asava dziesma, dziedātāju vadonim, dziedama, pēc: „nesamaitā!“ Mēs tev pateicamies, Dievs, mēs pateicamies, ka tavs vārds ir it tuvu; tavi brīnumi top slavēti.
2
„Kad es īsto laiku pratīšu, tad es it taisni tiesāšu.
3
Zeme un visi viņas iedzīvotāji trīc, bet es viņas pīlārus esmu stiprinājis.“ (Zela.)
4
Es sacīju uz tiem lielīgiem: nelielāties; un uz tiem bezdievīgiem: nelepojaties ar varu;
5
Nelielāties ar varu, un nerunājiet tik pārgalvīgi.
6
Ka (nekāds palīgs) nedz no rīta puses, nedz no vakara puses, nedz no tuksneša kalniem.
7
Bet Dievs ir soģis, kas citu pazemo un citu paaugstina.
8
Jo Tam Kungam biķeris ir rokā, kur stiprs vīns papilnam iejaukts, un viņš dod no tā dzert; bet visiem bezdievīgiem virs zemes būs dzert un izsūkt tās mieles.
9
Bet es to pasludināšu mūžīgi, es dziedāšu Jēkaba Dievam,
10
Un salauzīšu visiem bezdievīgiem galvas, ka taisniem galvas top paaugstinātas.