English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 70
1
Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim, par piemiņu. Steidzies, ak Dievs, mani izglābt, ak Kungs, man palīdzēt.
2
Lai top kaunā un kļūst apkaunoti, kas manu dvēseli meklē, lai top atpakaļ dzīti un paliek kaunā, kas priecājās par manu nelaimi.
3
Lai tie griežas atpakaļ sava kauna dēļ, kas saka: Tā, tā!
4
Iekš tevis lai priecājās un līksmojās visi, kas tevi meklē; lai tie, kas tavu pestīšanu mīļo, vienmēr saka: augsti slavēts ir Dievs.
5
Bet es esmu bēdīgs un nabags; - ak Dievs, steidzies pie manis. Tu esi mans palīgs un mans glābējs, ak Kungs, nekavējies!