English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 67
1
Dziesma dziedātāju vadonim, dziedama uz koklēm. Lai Dievs par mums apžēlojās un mūs svētī, lai viņš apgaismo savu vaigu pār mums! (Zela.)
2
Ka virs zemes tavs ceļš top zināms, starp visiem pagāniem tava pestīšana.
3
Tev, Dievs, pateic ļaudis, tev pateic visi ļaudis.
4
Tautas priecājās un gavilē, ka tu ar taisnību tiesā ļaudis un vadi tautas zemes virsū.
5
Tev, Dievs, pateic ļaudis, tev pateic visi ļaudis.
6
Zeme izdod savus augļus; Dievs, mūsu Dievs, svētī mūs!
7
Svēti mūs, Dievs, un visi zemes gali lai viņu bīstas!