English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 66
1
Dziesma dziedātāju vadonim. Gavilējiet Dievam, visa zeme!
2
Dziediet viņa vārda godībai, teiciet viņa godu.
3
Sakait uz Dievu: kāds bijājams tu esi savos darbos! Tavi ienaidnieki tev padosies tavas lielās varas pēc.
4
Lai visa zeme tevi pielūdz un tev dzied, lai dzied tavam vārdam! (Zela.)
5
Nāciet un raugāt Dieva darbus. Viņš ir bijājams savos darbos pie cilvēku bērniem.
6
Viņš pārvērta jūru par sausumu, kājām varēja iet caur upi; par to mēs iekš viņa priecājamies.
7
Viņš valda mūžīgi ar savu spēku, viņa acis raugās uz tautām, viņš atkāpējiem neļauj paaugstināties. (Zela.)
8
Teiciet mūsu Dievu, jūs tautas, liekat dzirdēt viņa teikšanas slavu.
9
Viņš uztur dzīvas mūsu dvēseles un neliek slīdēt mūsu kājām.
10
Jo tu, Dievs, mūs esi pārbaudījis; tu mūs esi kausējis, kā sudrabu kausē.
11
Tu mums esi licis iekrist valgos, uz mūsu muguru tu esi licis grūtu nastu.
12
Tu cilvēkiem esi licis celties pār mūsu galvu; mēs bijām nākuši ugunī un ūdenī, bet tu mūs esi izvedis pie atspirgšanas.
13
Es iešu tavā namā ar dedzināmiem upuriem, es tev maksāšu savu apsolījumu,
14
Uz ko manas lūpas ir atdarījušās, un ko mana mute runājusi, kad man bija bail.
15
Es tev upurēšu taukus dedzināmos upurus ar kvēpināšanu no auniem; es tev upurēšu vēršus ar āžiem. (Zela.)
16
Nāciet, klausāties visi, kas Dievu bīstaties: es jums izteikšu, ko viņš darījis pie manas dvēseles.
17
Viņu es piesaucu ar savu muti, un viņš tapa slavēts no manas mēles.
18
Ja es netaisnību atrastu savā sirdī, tad Tas Kungs mani nebūtu klausījis.
19
Bet tiešām, Dievs ir klausījis, manas lūgšanas balsi viņš ņēmis vērā.
20
Slavēts Dievs, kas nav atmetis manu lūgšanu, nedz novērsis savu žēlastību no manis.