English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 65
1
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Dievs, klusībā iekš Ciānas tu topi slavēts, un solījumi tev top maksāti.
2
Tu paklausi lūgšanas, visa miesa nāk pie tevis.
3
Noziegumi mūs ir pārvarējuši, - mūsu pārkāpumus, tos tu salīdzini!
4
Svētīgs tas, ko tu izredzi, un kam tu vaļu dod pie tevis nākt un dzīvot tavos pagalmos; mēs tapsim paēdināti no tava nama labuma tavā svētā dzīvoklī.
5
Paklausi mūs pēc tās taisnības, kas brīnišķas lietas dara, ak Dievs, mūsu Pestītājs, tu patvērums visām zemes robežām, un tiem, kas tālu pie jūras dzīvo.
6
Tu stiprini kalnus ar savu spēku, tu apjozies ar varu,
7
Tu klusini jūras kaukšanu, viņas viļņu kaukšanu un ļaužu troksni,
8
Ka tie, kas dzīvo tanīs robežās, bīstas no tavām zīmēm. Tu iepriecini visu, kas kust, vakarā un rītā.
9
Tu piemeklē zemi un to dzirdini un to dari ļoti bagātu. Dieva upīte ir ūdens pilna. Tu liec viņu labībai labi izdoties, jo tā tu zemi apkopi.
10
Tu slacini viņas vagas, un liec lietum līt uz viņas arumiem; tu tos dari mīkstus caur lāsēm, tu svētī viņas asnus.
11
Tu pušķo gadu ar savu labumu, un tavas pēdas pil no taukumiem.
12
Tuksneša ganības pil un pakalni ar prieku ir apjozti.
13
Lauki ir apģērbti ar ganāmiem pulkiem, un ielejas ar labību apklātas, ka gavilē un dzied.