A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 641
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Klausi, ak Dievs, manu balsi, kad es žēlojos; pasargi manu dzīvību no ienaidnieku briesmām.
2
Apslēp mani no ļaunu ļaužu padomiem, no ļaundarītāju trakošanas.
3
Tie savas mēles trin kā zobenu, un uzvelk savas bultas, savus rūgtos vārdus,
4
Šaut slepeni nenoziedzīgam; tie šauj viņam piepeši un nebīstas.
5
Tie iedrošinājās paši ļaunā padomā, tie runā, slepeni likt valgus, un saka: kas to redzēs?
6
Tie domā uz visādu blēdību, tiem gatavs ir viņu gudrais padoms, prātu un sirdi nevienam nevar izdibināt.
7
Bet Dievs ar bultu tos šaus piepeši, ka tiem gan sāpēs.
8
Caur savu pašu mēli tie taps apgāzti; ikkurš, kas uz tiem skatās, bēgs.
9
Un visi cilvēki bīsies un sacīs: to Dievs ir darījis, un sapratīs, ka tas ir viņa darbs.
10
Tas taisnais priecāsies iekš Tā Kunga, un paļausies uz viņu, un visi sirdsskaidrie teiktin teiksies.