Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 61

1

Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim, uz koklēm. Klausi, ak Dievs, manu saukšanu, ņem vērā manu lūgšanu.

2

No zemes gala es tevi piesaucu, kad mana sirds bēdājās; vadi tu mani uz akmens kalnu, jo man tas par augstu.

3

Jo tu man esi patvērums, stiprs tornis pret maniem ienaidniekiem.

4

Es palikšu tavā dzīvoklī mūžīgi, es patveršos tavu spārnu pavēnī. (Zela.)

5

Jo tu, Dievs, esi klausījis manas solīšanas, tu devis mantību tiem, kas tavu vārdu bīstas.

6

Tu vairosi ķēniņam dzīvības laiku; viņa gadi paliks līdz radu radiem.

7

Viņš sēdēs mūžīgi Dieva priekšā; parādi viņam žēlastību un patiesību, kas viņu pasargā.

8

Tad es dziedāšu tavam vārdam mūžīgi, lai es maksāju savus solījumus dienu no dienas.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685