English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 58
1
Dāvida sirds dziesma. Dziedātāju vadonim, pēc: „nesamaitā.“ Vai tad jūs esat mēmi, ka nerunājat taisnību un nepareizi tiesājat, jūs cilvēku bērni?
2
Tiešām, savā sirdī jūs darāt netaisnību virs zemes, ar savām rokām jūs dzenaties uz varas darbu.
3
Bezdievīgie maldās no mātes klēpja, kas melus runā, alojās no pašām mātes miesām.
4
Tiem ir tāds niknums kā čūsku dzelonis, kā kurlai odzei, kas savu ausi aizbāž,
5
Ka tā nedzird vārdotāja balsi, kas labi māk apvārdot.
6
Ak Dievs, salauzi viņiem zobus mutē, ak Kungs, izrauj jauno lauvu dzerokļus!
7
Lai tie izšķīst kā ūdens, kas notek; kad tie uzvelk savas bultas, tad lai tās ir kā aplauztas,
8
It kā gliemezis, kas izkūst, tā lai tie izgaist it kā sievas nelaikā dzimis bērns, tā lai tie neredz saules.
9
Pirms jūsu ērkšķi dabūs asus galus, viņš tos aizraus dzīvus, kā ar karstu dusmību.
10
Tas taisnais priecāsies, kad viņš redz atriebšanu, viņš mazgās savas kājas bezdievīgo asinīs.
11
Un cilvēki sacīs: tam taisnam būs augļi; tiešām, Dievs ir soģis virs zemes.