English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 54
1
Dāvida mācības dziesma. Dziedātāju vadonim, uz koklēm. Kad Zivieši nāca un Zaulam sacīja: vai Dāvids pie mums nav paslēpies? Ak Dievs atpestī mani caur savu vārdu un nes man tiesu caur savu varu.
2
Ak Dievs, klausi manu lūgšanu, liec vērā, ko mana mute runā.
3
Jo svešinieki ceļas pret mani, un briesmīgi ļaudis meklē manu dvēseli; tie netur Dievu priekš savām acīm. (Zela.)
4
Redzi, Dievs man ir par palīgu; Tas Kungs ir tas, kas manu dvēseli uztur.
5
Viņš maksās to ļaunumu maniem nicinātājiem; izdeldē tos pēc tavas uzticības.
6
Tad es tev upurēšu ar labu prātu, es pateikšu, Kungs, tavam vārdam, ka tas ir tik labs.
7
Jo Viņš mani izglābis no visām bēdām, ka mana acs ar prieku uzlūko manus ienaidniekus.