Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 54

1

Dāvida mācības dziesma. Dziedātāju vadonim, uz koklēm. Kad Zivieši nāca un Zaulam sacīja: vai Dāvids pie mums nav paslēpies? Ak Dievs atpestī mani caur savu vārdu un nes man tiesu caur savu varu.

2

Ak Dievs, klausi manu lūgšanu, liec vērā, ko mana mute runā.

3

Jo svešinieki ceļas pret mani, un briesmīgi ļaudis meklē manu dvēseli; tie netur Dievu priekš savām acīm. (Zela.)

4

Redzi, Dievs man ir par palīgu; Tas Kungs ir tas, kas manu dvēseli uztur.

5

Viņš maksās to ļaunumu maniem nicinātājiem; izdeldē tos pēc tavas uzticības.

6

Tad es tev upurēšu ar labu prātu, es pateikšu, Kungs, tavam vārdam, ka tas ir tik labs.

7

Jo Viņš mani izglābis no visām bēdām, ka mana acs ar prieku uzlūko manus ienaidniekus.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685