English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 52
1
Dāvida mācības dziesma dziedātāju vadonim, Kad Doēgs, tas Edomietis, nāca un Zaulam sludināja un tam sacīja: Dāvids ir nācis Aķimeleka namā. Ko tu lielies ar ļaunumu, tu varmāka? Dieva žēlastība pastāv vienmēr.
2
Tava mēle meklē postu kā trīts dzenams nazis, tu viltus perētājs.
3
Tu mīļo ļaunumu vairāk nekā labumu, un melus vairāk nekā taisnību. (Zela.)
4
Tu labprāt runā posta vārdus, tu viltus mēle.
5
Tad Dievs arī tevi postīs mūžīgi, viņš tevi sagrābs un tevi izraus no dzīvokļa, un izsakņos no dzīvības zemes. (Zela.)
6
Un tie taisnie to redzēs un bīsies un smiesies par viņu:
7
Redzi, tas ir tas vīrs, kas Dievu neturēja par savu spēku, bet paļāvās uz savu lielo bagātību; tas bija varens savā ļaunumā.
8
Bet es būšu kā zaļš eļļas koks Dieva namā, es paļaujos uz Dieva žēlastību mūžīgi mūžam.
9
Es tev pateikšu mūžam, ka tu to esi darījis, un gaidīšu uz tavu vārdu, jo tas ir labs priekš taviem svētiem.