Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 52

1

Dāvida mācības dziesma dziedātāju vadonim, Kad Doēgs, tas Edomietis, nāca un Zaulam sludināja un tam sacīja: Dāvids ir nācis Aķimeleka namā. Ko tu lielies ar ļaunumu, tu varmāka? Dieva žēlastība pastāv vienmēr.

2

Tava mēle meklē postu kā trīts dzenams nazis, tu viltus perētājs.

3

Tu mīļo ļaunumu vairāk nekā labumu, un melus vairāk nekā taisnību. (Zela.)

4

Tu labprāt runā posta vārdus, tu viltus mēle.

5

Tad Dievs arī tevi postīs mūžīgi, viņš tevi sagrābs un tevi izraus no dzīvokļa, un izsakņos no dzīvības zemes. (Zela.)

6

Un tie taisnie to redzēs un bīsies un smiesies par viņu:

7

Redzi, tas ir tas vīrs, kas Dievu neturēja par savu spēku, bet paļāvās uz savu lielo bagātību; tas bija varens savā ļaunumā.

8

Bet es būšu kā zaļš eļļas koks Dieva namā, es paļaujos uz Dieva žēlastību mūžīgi mūžam.

9

Es tev pateikšu mūžam, ka tu to esi darījis, un gaidīšu uz tavu vārdu, jo tas ir labs priekš taviem svētiem.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685