English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 51
1
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Kad pravietis Nātans pie viņa nāca, kad viņš bija gājis pie Batzebas. Apžēlojies par mani, ak Dievs, pēc savas žēlastības, izdeldē manus pārkāpumus pēc savas lielās sirdsžēlastības!
2
Mazgā mani labi no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem.
3
Jo es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir manā priekšā vienmēr.
4
Tev vienam es esmu grēkojis un ļaunu darījis priekš tavām acīm, ka tu palieci taisns savos vārdos un šķīsts savā tiesā.
5
Redzi, noziedzībā esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ieņēmusi.
6
Redzi, tev patīk sirds patiesība, tad dari man zināmu to apslēpto gudrību.
7
Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, ka topu šķīsts, mazgā mani, ka topu baltāks nekā sniegs.
8
Liec man dzirdēt prieku un līksmību, ka tie kauli līksmojās, ko tu esi satriecis.
9
Apslēp savu vaigu no maniem grēkiem un deldē visu manu noziegumu.
10
Radi iekš manis, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno iekš manis pastāvīgu garu.
11
Nemet mani nost no sava vaiga, un neatņem no manis savu Svēto Garu.
12
Atdod man atkal savas pestīšanas prieku, un uzturi mani ar labprātīgu garu.
13
Tad es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, ka grēcinieki pie tevis atgriežas.
14
Izglābi mani no asins vainām, ak Dievs, tu Dievs mans Pestītājs; tad mana mēle slavēs tavu taisnību.
15
Kungs, atdari manas lūpas, tad mana mute izteiks tavu slavu.
16
Jo tev netīk upuris, citādi es to gribētu dot, dedzināms upuris tev nepatīk.
17
Dieva upuris ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi tu, Dievs, nesmādēsi.
18
Dari labu Ciānai pēc savas labprātības, uztaisi Jeruzālemes mūrus.
19
Tad tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un visa(kopējais) sadedzināmais upuris, tad upurēs vēršus uz tava altāra.