A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 50

1
Asava dziesma. Tas stiprais Dievs, Dievs Tas Kungs, runā, un sauc zemi no rītiem līdz vakariem.
2
No Ciānas, kur tas pilnīgais skaistums, Dievs parādās ar spožumu.
3
Mūsu Dievs nāk un necieš klusu; rijoša uguns iet viņa priekšā, un viņam apkārt liela vētra.
4
Viņš sauc debesīm augšā, un zemei, tiesāt savus ļaudis.
5
Sapulcinājiet man manus svētos, kas manu derību derējuši ar upuriem.
6
Un debesis stāsta viņa taisnību, jo Dievs pats ir soģis. (Zela.)
7
Klausiet, mani ļaudis, es runāšu; Izraēl, es došu liecību pret tevi: Es, Dievs, esmu tavs Dievs.
8
Tavu upuru pēc es tevi nepārmācu, nedz tavu dedzināmo upuru pēc, kas vienmēr manā priekšā.
9
No tava nama es vēršus neņemšu, nedz āžus no taviem laidariem.
10
Jo visi meža zvēri man pieder, tie lopi uz kalniem pa tūkstošiem.
11
Es zinu visus putnus uz kalniem, ir tie zvēri laukā ir manā priekšā.
12
Ja man gribētos ēst, tad es tev to nesacītu, jo man pieder pasaule un viņas pilnums.
13
Vai man ēst vērša gaļu un dzert āžu asinis?
14
Upurē Dievam pateicību un maksā tam Visuaugstam savus solījumus.
15
Un piesauc mani bēdu laikā, tad es tevi gribu izraut, un tev būs mani godāt.
16
Bet uz bezdievīgo Dievs saka: kā tu drīksti daudzināt manus likumus un manu derību ņemt savā mutē.
17
Kad tu tomēr ienīsti pārmācību, un laidi pār galvu manus vārdus?
18
Kad tu zagli redzi, tad tu viņam skrej līdz, un tev ir dalība ar laulības pārkāpējiem.
19
Ar savu muti tu dodies uz ļaunu, un tava mēle dzen viltību.
20
Tu sēdi runādams pret savu brāli, tavas mātes dēlu tu apmelo.
21
To tu dari, un kad es ciešu klusu, tad tu domā, ka es tāds pat esmu kā tu; bet es tevi pārmācīšu un tev to turēšu priekš acīm.
22
Saprotiet jel to, jūs, kas Dievu aizmirstat, lai es nesaplosu, un izglābēja nav.
23
Kas pateicību upurē, tas mani tur godā; un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu Dieva pestīšanu.
Psalmi 50:1
Psalmi 50:2
Psalmi 50:3
Psalmi 50:4
Psalmi 50:5
Psalmi 50:6
Psalmi 50:7
Psalmi 50:8
Psalmi 50:9
Psalmi 50:10
Psalmi 50:11
Psalmi 50:12
Psalmi 50:13
Psalmi 50:14
Psalmi 50:15
Psalmi 50:16
Psalmi 50:17
Psalmi 50:18
Psalmi 50:19
Psalmi 50:20
Psalmi 50:21
Psalmi 50:22
Psalmi 50:23
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / مزامير 61
Psalmi 62 / مزامير 62
Psalmi 63 / مزامير 63
Psalmi 64 / مزامير 64
Psalmi 65 / مزامير 65
Psalmi 66 / مزامير 66
Psalmi 67 / مزامير 67
Psalmi 68 / مزامير 68
Psalmi 69 / مزامير 69
Psalmi 70 / مزامير 70
Psalmi 71 / مزامير 71
Psalmi 72 / مزامير 72
Psalmi 73 / مزامير 73
Psalmi 74 / مزامير 74
Psalmi 75 / مزامير 75
Psalmi 76 / مزامير 76
Psalmi 77 / مزامير 77
Psalmi 78 / مزامير 78
Psalmi 79 / مزامير 79
Psalmi 80 / مزامير 80
Psalmi 81 / مزامير 81
Psalmi 82 / مزامير 82
Psalmi 83 / مزامير 83
Psalmi 84 / مزامير 84
Psalmi 85 / مزامير 85
Psalmi 86 / مزامير 86
Psalmi 87 / مزامير 87
Psalmi 88 / مزامير 88
Psalmi 89 / مزامير 89
Psalmi 90 / مزامير 90
Psalmi 91 / مزامير 91
Psalmi 92 / مزامير 92
Psalmi 93 / مزامير 93
Psalmi 94 / مزامير 94
Psalmi 95 / مزامير 95
Psalmi 96 / مزامير 96
Psalmi 97 / مزامير 97
Psalmi 98 / مزامير 98
Psalmi 99 / مزامير 99
Psalmi 100 / مزامير 100
Psalmi 101 / مزامير 101
Psalmi 102 / مزامير 102
Psalmi 103 / مزامير 103
Psalmi 104 / مزامير 104
Psalmi 105 / مزامير 105
Psalmi 106 / مزامير 106
Psalmi 107 / مزامير 107
Psalmi 108 / مزامير 108
Psalmi 109 / مزامير 109
Psalmi 110 / مزامير 110
Psalmi 111 / مزامير 111
Psalmi 112 / مزامير 112
Psalmi 113 / مزامير 113
Psalmi 114 / مزامير 114
Psalmi 115 / مزامير 115
Psalmi 116 / مزامير 116
Psalmi 117 / مزامير 117
Psalmi 118 / مزامير 118
Psalmi 119 / مزامير 119
Psalmi 120 / مزامير 120
Psalmi 121 / مزامير 121
Psalmi 122 / مزامير 122
Psalmi 123 / مزامير 123
Psalmi 124 / مزامير 124
Psalmi 125 / مزامير 125
Psalmi 126 / مزامير 126
Psalmi 127 / مزامير 127
Psalmi 128 / مزامير 128
Psalmi 129 / مزامير 129
Psalmi 130 / مزامير 130
Psalmi 131 / مزامير 131
Psalmi 132 / مزامير 132
Psalmi 133 / مزامير 133
Psalmi 134 / مزامير 134
Psalmi 135 / مزامير 135
Psalmi 136 / مزامير 136
Psalmi 137 / مزامير 137
Psalmi 138 / مزامير 138
Psalmi 139 / مزامير 139
Psalmi 140 / مزامير 140
Psalmi 141 / مزامير 141
Psalmi 142 / مزامير 142
Psalmi 143 / مزامير 143
Psalmi 144 / مزامير 144
Psalmi 145 / مزامير 145
Psalmi 146 / مزامير 146
Psalmi 147 / مزامير 147
Psalmi 148 / مزامير 148
Psalmi 149 / مزامير 149
Psalmi 150 / مزامير 150