English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 47
1
Korus bērnu dziesma. Dziedātāju vadonim. Plaukšķinājiet priecīgi, visi ļaudis, un gavilējiet Dievam ar priecīgu balsi.
2
Jo Tas Kungs, tas visuaugstais, ir bijājams, liels ķēniņš pa visu zemi.
3
Viņš sadzīs tautas apakš mums, un ļaudis apakš mūsu kājām.
4
Viņš mums izrauga mūsu mantojumu, Jēkaba godību, ko viņš mīļo. (Zela.)
5
Dievs uzkāpj ar gavilēšanu, Tas Kungs ar skaņu bazūni.
6
Dziediet Dievam, dziedājiet; dziediet mūsu ķēniņam, dziedājiet.
7
Jo Dievs ir ķēniņš pār visu zemi, dziediet viņam dziesmu.
8
Dievs valda pār pagāniem, Dievs sēž uz sava svētā krēsla.
9
Tautu lielkungi sapulcējušies par tautu Ābraāma Dievam, jo zemes varenie pieder Dievam; viņš ir ļoti paaugstināts.