English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 46
1
Korus bērnu dziesma. Dziedātāju vadonim, augstām balsīm. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, īsti varens palīgs bēdu laikā.
2
Tādēļ nebīstamies, lai arī zeme pazūd, un kalni pašā jūras vidū nogrimst,
3
Lai viņas ūdeņi kauc un plosās un no viņas greznošanās kalni dreb. (Zela.)
4
Taču upes strautiņi iepriecinās Dieva pilsētu, kur tā Visuaugstākā svētie dzīvokļi.
5
Dievs ir viņas vidū; tā nešaubīsies, Dievs viņai palīdzēs rītam austot.
6
Pagāni kauc, valstis krīt, zeme izkūst, kad viņš paceļ savu balsi.
7
Tas Kungs Cebaot ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu augstais patvērums. (Zela.)
8
Nāciet un raugāt Tā Kunga darbus, kas postīšanu sūta virs zemes,
9
Kas kariem liek mitēties pa visu pasauli, kas stopus salauž un šķēpus sadauza, kas ratus ar uguni sadedzina.
10
Nostājaties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. - Es būšu paaugstināts starp pagāniem. Es būšu paaugstināts zemes virsū.
11
Tas Kungs Cebaot ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu augstais patvērums. (Zela.)