English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 45
1
Korus bērnu mīlestības dziesma un pamācība. Dziedātāju vadonim, pēc, „lilijas.“ Mana sirds izverd košu vārdu; es dziedāšu ķēniņam; mana mēle ir veikla rakstītāja rakstāmais.
2
Tu esi tas skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības pilnas, tādēļ Dievs tevi svētī mūžīgi.
3
Apjozi savu zobenu pie saviem gurniem, tu varenais, savu godību un jaukumu.
4
Lai tev labi izdodas tavā godībā, celies patiesībai, lēnībai un taisnībai par labu, tad tava labā roka tev mācīs brīnuma darbus.
5
Tavas bultas ir asas ķēniņa ienaidnieku sirdī; tautas apakš tevis kritīs.
6
Tavs godības krēsls, ak Dievs, paliek mūžīgi mūžam, tavas valstības scepteris ir taisns scepteris.
7
Tu mīļo taisnību un ienīsti bezdievību, tādēļ Dievs, tavs Dievs, tevi svaidījis ar prieka eļļu pāri par taviem biedriem.
8
Visas tavas drēbes ir(smaržu pilnas ar) mirres, alvejas un kasija(kanēlis), ziloņkaulu namos stīgu spēles tevi iepriecina.
9
Tavā glītumā staigā ķēniņu meitas, brūte stāv tev pa labo roku šķīstā Ofira zeltā.
10
Klausies, meita, un redzi un griez šurp savas ausis, un aizmirsti savus ļaudis un sava tēva namu.
11
Tad ķēniņam patiks tavs skaistums, jo viņš ir tavs Kungs, un tev būs viņu pielūgt.
12
Cora meita būs klāt ar dāvanām, bagāti ļaudis tavā priekšā pielūgs.
13
Viscaur skaistums ir ķēniņa meitas pilī, viņas apģērbs ir no rakstīta zelta darba!
14
Izrakstītās drēbēs viņa top vadīta pie ķēniņa, viņas draudzenes, tās jaunavas, kas iet viņai pakaļ, top vestas pie tevis!
15
Ar prieku un līksmību tās top vadītas, un ieiet ķēniņa pilī.
16
Tavu tēvu vietā tev būs dēli, tos tu celsi par lieliem kungiem pār visu zemi.
17
Es pieminēšu tavu vārdu uz visiem radu radiem, tādēļ tautas tevi teiks mūžīgi mūžam.