English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 41
1
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Svētīgs tas, kas nabagu apgādā; to Tas Kungs izglābs ļaunā dienā.
2
Tas Kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, viņš tam liks labi klāties virs zemes un to nenodos viņa ienaidnieku prātam.
3
Tas Kungs to atspirdzinās uz neveselības gultas; tu viņam palīdzēsi guļā no visas viņa sērgas.
4
Es sacīju: ak Kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es pret tevi esmu grēkojis.
5
Mani ienaidnieki runā ļaunu no manis: kad viņš nomirs un viņa vārds ies bojā?
6
Un kad tie nāk, mani apraudzīt, tad tie viltu runā; ar savu sirdi tie sameklē niekus, iziet ārā un izplukšķ.
7
Visi, kas mani ienīst, musina kopā pret mani, un domā ļaunu pret mani.
8
Blēņu darbu tie apņēmušies savā prātā: kad tas guļ, tad viņš vairs necelsies!
9
Ir pat mans draugs, kam es uzticējos, kas manu maizi ēda, mani min pa kājām.
10
Bet tu, ak Kungs, esi man žēlīgs, un uzcel mani, tad es tiem to maksāšu!
11
Pie tam es zinu, ka tev labs prāts pie manis, ka mans ienaidnieks par mani negavilēs.
12
Bet tu mani uzturi manā nenoziedzībā, un mani iecel savā priekšā mūžīgi.
13
Slavēts lai ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, mūžīgi mūžam! Āmen, Āmen.