English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 37
1
Dāvida dziesma. Neapskaities par bezdievīgiem, neiekarsies par ļauna darītājiem,
2
Jo it kā zāle tie drīz top nocirsti, un savītīs kā zaļa zāle.
3
Cerē uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un uzturies ar uzticību.
4
Priecājies iekš Tā Kunga, tad viņš tev dos tavas sirds lūgšanas.
5
Pavēli Tam Kungam savu ceļu un cerē uz viņu, tad viņš gan darīs.
6
Viņš liks aust tavai taisnībai kā gaismai un tavai tiesai kā dienas spožumam.
7
Ciet klusu Tam Kungam un gaidi uz viņu, neapskaities par to, kam ceļš labi izdodas, par vīru, kas dodas uz blēdīgiem padomiem.
8
Atstājies no dusmības un mities no bardzības, nesaskaities, ka tu ļauna nedari.
9
Jo ļaunie taps izdeldēti; bet kas uz To Kungu gaida, tie zemi iemantos.
10
Mazs brīdis vēl, un bezdievīgā vairs nav; un kad tu raudzīsi pēc viņa vietas, tad tā vairs nav.
11
Bet lēnprātīgie iemantos zemi un priecāsies lielā mierā.
12
Bezdievīgais glūn uz taisno un sakož savus zobus pret viņu.
13
Bet Tas Kungs par viņu smejas, jo tas redz, ka viņa diena nāks.
14
Bezdievīgie izvelk zobenu un uzvelk savu stopu, gāzt bēdīgo un nabagu un nokaut tos, kas uz taisniem ceļiem.
15
Bet viņu zobens ies viņu pašu sirdī, un viņu stopi taps salauzti.
16
Tas mazums, kas taisnam, ir labāks, nekā tā bagātība, kas daudz bezdievīgiem.
17
Jo bezdievīgiem elkonis taps salauzts, bet Tas Kungs uztur taisnos.
18
Tas Kungs zina sirds skaidro dienas, un viņu manta paliks mūžīgi.
19
Bēdu laikā tie netaps kaunā, un bada laikā tie taps paēdināti.
20
Jo bezdievīgie ies bojā, un Tā Kunga ienaidnieki kā lauku jaukums iznīks, tie iznīks kā dūmi.
21
Bezdievīgais aizņem uz parādu un neatdod, bet taisnais ir žēlīgs un devīgs.
22
Jo Tā Kunga svētītie iemantos zemi, bet viņa nolādētie taps izdeldēti.
23
No Tā Kunga būs stiprināti tāda vīra soļi, un ved tādu, kura ceļš viņam patīk.
24
Ja viņš krīt, tad nepaliek guļam, jo Tas Kungs viņu tur pie rokas.
25
Es esmu jauns bijis un arī vecs palicis, bet es neesmu redzējis taisno atstātu, nedz viņa dzimumu meklējam maizi.
26
Vienmēr viņš apžēlojās un aizdod, un viņa dzimums ir par svētību.
27
Atstājies no ļauna un dari labu, tad tu paliksi mūžīgi.
28
Jo Tas Kungs mīl tiesu un neatstās savus svētos; tie top mūžīgi pasargāti, bet bezdievīgo dzimums top izdeldēts.
29
Taisnie iemantos zemi, un dzīvos iekš tās mūžam.
30
Taisnā mute izteic gudrību, un viņa mēle runā tiesu.
31
Dieva bauslība ir viņa sirdī, viņa soļi nestraipelēs.
32
Bezdievīgais glūn uz taisno un meklē viņu nokaut.
33
Bet Tas Kungs to nepamet viņa rokā, un to nepazudina, kad to tiesā.
34
Gaidi uz To Kungu un sargi viņa ceļu, tad viņš tevi paaugstinās, ka tu zemi iemanto; tu redzēsi, ka bezdievīgie taps izdeldēti.
35
Es esmu redzējis vienu bezdievīgu, tas darīja varas darbus un zaļoja kā paša audzis koks.
36
Bet tas iznīka, un redzi, tā nebija vairs; es pēc viņa vaicāju bet viņš netapa atrasts.
37
Ņem vērā sirds skaidro un uzlūko taisno, jo tādam vīram beidzot labi klāsies.
38
Bet pārkāpēji kopā taps samaitāti, bezdievīgie taps beidzot izdeldēti.
39
Bet taisno palīdzība ir no Tā Kunga; tas tiem ir par stiprumu bēdu laikā.
40
Un Tas Kungs tiem palīdzēs un tos izglābs, viņš tos izglābs no bezdievīgiem, un tos izpestīs, jo tie paļaujas uz viņu.