English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 35
1
Dāvida dziesma. Ej tiesā, Kungs, ar tiem, kas ar mani iet tiesā, karo ar tiem, kas ar mani karo.
2
Sagrāb priekšturamās bruņas un ieroci un celies man par palīgu.
3
Izvelc šķēpu un zobenu pret tiem, kas man dzenās pakaļ; saki uz manu dvēseli: es esmu tava pestīšana.
4
Lai top kaunā un par apsmieklu, kas manu dvēseli meklē, lai top dzīti atpakaļ un likti kaunā, kas pret mani ļaunu domā.
5
Lai tie top kā pelavas vējā, un Tā Kunga eņģelis lai tos aizdzen.
6
Viņu ceļš lai paliek tumšs un slidens, un Tā Kunga eņģelis lai tos vajā.
7
Jo bez vainas tie priekš manis apslēpuši sava tīkla bedri, bez vainas tie priekš manas dvēseles rakuši bedri.
8
Posts tam uzies, kad viņš to nezin, un viņa tīkls, ko tas ir paslēpis, sagūstīs viņu pašu; sev par postu viņš tur iekritīs.
9
Bet mana dvēsele priecāsies iekš Tā Kunga, un līksmosies par viņa pestīšanu.
10
Visi mani kauli sacīs: Kungs, kas ir kā tu? Tu bēdīgo izglābi no tā, kas ir stiprāks, nekā viņš, ir bēdīgo un nabagu no viņa laupītāja.
11
Viltus liecinieki ceļas, tie prasa no manis, ko es nezinu.
12
Tie man maksā ļaunu par labu; mana dvēsele ir atstāta.
13
Bet es, kad tie bija neveseli, apvilku maisu un mērdēju savu dvēseli ar gavēšanu un lūdzu no sirds dibina.
14
Es tā staigāju, it kā viņš man būtu par draugu un brāli, es gāju noskumis, nospiests, it kā kas žēlojās par savu māti.
15
Bet kad es straipalēju, tad tie priecājās un sapulcējās, nelieši, ko es nepazinu, sapulcējās pret mani; tie plosās un nepaliek klusu.
16
Ar viltīgiem mēdītājiem un kumosu lišķiem tie griež zobus pret mani.
17
Kungs, cik ilgi tu to gribi redzēt? Izglāb manu dvēseli no viņu postīšanas, manu vientuli no jauniem lauvām.
18
Es tev pateikšu lielā draudzē, ļaužu pulkā es tevi slavēšu
19
Lai par mani nepriecājās, kas mani ienīst par nepatiesu, nedz mirkšķina ar acīm, kas mani nīdē bez vainas.
20
Jo no miera tie nerunā, bet izgudro viltīgus vārdus pret tiem klusiem iekš zemes.
21
Tie atplēš savu muti pret mani, tie saka: tā, tā, mūsu acs to redzējusi!
22
Kungs, tu to redzi, neciet klusu, Kungs, neesi tālu no manis!
23
Uzmodies un celies par manu tiesu, mans Dievs un mans Kungs, par manu lietu.
24
Tiesā mani pēc tavas taisnības, Kungs, mans Dievs, ka tie par mani nepriecājās.
25
Lai tie nesaka savā sirdī: labi, tas mums pa prātam; lai tie nesaka: mēs viņu esam aprijuši.
26
Lai kopā top kaunā un par apsmieklu, kas priecājās par manu nelaimi; lai top apģērbti ar kaunu un negodu tie, kas pret mani lielās.
27
Priecīgi lai dzied un līksmojās, kam patīk mana taisnība, lai tie saka vienmēr: augsti slavēts lai ir Tas Kungs, kam labs prāts pie sava kalpa labklāšanās.
28
Tad mana mēle sludinās tavu taisnību, un ikdienas tavu slavu.