English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 34
1
Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudrs Abimeleka priekšā, kas viņu aizdzina, un viņš aizgāja. Es teikšu To Kungu allažiņ, viņa teikšana būs manā mutē vienmēr.
2
Mana dvēsele lielīsies ar To Kungu; pazemīgie to dzirdēs un priecāsies.
3
Teiciet augsti To Kungu līdz ar mani; mēs kopā augsti slavēsim viņa vārdu.
4
Es meklēju To Kungu, un viņš man atbildēja, un izglāba mani no visām manām izbailēm.
5
Kas viņu uzlūko un viņam pieskrien, to vaigs netaps kaunā.
6
Kad šis bēdīgais sauca, tad Tas Kungs klausīja un to izpestīja no visām viņa bēdām.
7
Tā Kunga eņģelis apmetās ap tiem, kas viņu bīstas, un tos izglābj.
8
Baudāt un redzat, ka Tas Kungs ir labs; svētīgs tas vīrs, kas uz viņu paļaujas.
9
Bīstaties To Kungu, jūs viņa svētie, jo kas viņu bīstas, tiem netrūkst nenieka.
10
Jaunie lauvas cieš trūkumu un badu, bet kas To Kungu meklē, tiem netrūkst nekāda labuma.
11
Nāciet šurp, bērni, klausiet mani, es jums mācīšu Tā Kunga bijāšanu.
12
Kas tas vīrs, kam gribās dzīvot? Kam tīk redzēt labas dienas?
13
Pasargi savu mēli no ļauna un savas lūpas no viltīgas valodas;
14
Atkāpies no ļauna un dari labu, meklē mieru un dzenies tam pakaļ.
15
Tā Kunga acis lūko uz taisniem, un viņa ausis uz viņu kliegšanu.
16
Tā Kunga vaigs ir pretī tiem, kas ļaunu dara, ka tas viņu piemiņu izdeldē no zemes.
17
Kad taisnie sauc, tad Tas Kungs klausa, un tos izglābj no visām viņu bēdām.
18
Tas Kungs ir tuvu tiem, kam satriektas sirdis, un palīdz tiem, kam sagrauzts prāts.
19
Taisnam ir daudz bēdu, bet no visām tām Tas Kungs to izpestī.
20
Viņš pasargā visus viņa kaulus, ka neviens no tiem netiek salauzts.
21
Blēdība nokaus bezdievīgo, un kas taisno ienīst, tie būs noziedzīgi.
22
Tas Kungs izpestī savu kalpu dvēseli, un visi, kas tic uz viņu, nebūs noziedzīgi.