A A A A A
Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība

Psalmi 291
Dāvida dziesma. Dodiet Tam Kungam, jūs varenie, dodiet Tam Kungam godu un spēku.
2
Dodiet Tam Kungam viņa vārda godu, pielūdziet To Kungu svētā glītumā.
3
Tā Kunga balss pār ūdeņiem, tas stiprais, godības pilnais Dievs liek pērkoniem rūkt, Tas Kungs pār lieliem ūdeņiem.
4
Tā Kunga balss iet ar spēku, Tā Kunga balss iet ar godību.
5
Tā Kunga balss salauž ciedra kokus, Tas Kungs salauž ciedra kokus uz Lībanus.
6
Un liek tiem lēkāt kā teļam, Lībanum un Zirjonam kā jaunam vērsim.
7
Tā Kunga balss cērt ar uguns liesmām.
8
Tā Kunga balss dara tuksnesi drebam, Tas Kungs dara drebam Kades tuksnesi.
9
Tā Kunga balss iztrūcina stirnas un atklāj mežus, un viņa svētā vietā ikviens slavē viņa godu.
10
Tas Kungs nosēdies, sūtīt ūdens plūdus; Tas Kungs sēdēs, viens ķēniņš mūžīgi.
11
Tas Kungs dos saviem ļaudīm stiprumu, Tas Kungs svētīs savus ļaudis ar mieru.