Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 29

1

Dāvida dziesma. Dodiet Tam Kungam, jūs varenie, dodiet Tam Kungam godu un spēku.

2

Dodiet Tam Kungam viņa vārda godu, pielūdziet To Kungu svētā glītumā.

3

Tā Kunga balss pār ūdeņiem, tas stiprais, godības pilnais Dievs liek pērkoniem rūkt, Tas Kungs pār lieliem ūdeņiem.

4

Tā Kunga balss iet ar spēku, Tā Kunga balss iet ar godību.

5

Tā Kunga balss salauž ciedra kokus, Tas Kungs salauž ciedra kokus uz Lībanus.

6

Un liek tiem lēkāt kā teļam, Lībanum un Zirjonam kā jaunam vērsim.

7

Tā Kunga balss cērt ar uguns liesmām.

8

Tā Kunga balss dara tuksnesi drebam, Tas Kungs dara drebam Kades tuksnesi.

9

Tā Kunga balss iztrūcina stirnas un atklāj mežus, un viņa svētā vietā ikviens slavē viņa godu.

10

Tas Kungs nosēdies, sūtīt ūdens plūdus; Tas Kungs sēdēs, viens ķēniņš mūžīgi.

11

Tas Kungs dos saviem ļaudīm stiprumu, Tas Kungs svētīs savus ļaudis ar mieru.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685