English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 28
1
Dāvida dziesma. Tevi es piesaucu, Kungs, mans patvērums, nestāvi man klusu; ja tu man klusu stāvēsi, tad es tapšu līdzīgs tiem, kas grimst bedrē.
2
Klausi manas sirds lūgšanas balsi, kad uz tevi kliedzu, kad savas rokas paceļu pret tava nama vissvēto vietu.
3
Neaizrauj mani ar tiem bezdievīgiem un ļaundarītājiem, kas no miera runā ar savu tuvāko, bet ļaunums ir viņu sirdī.
4
Dod tiem pēc tā, ko tie dara, un pēc viņu blēdīgiem darbiem, dod tiem pēc viņu roku darbiem, atmaksā tiem pēc viņu nopelna.
5
Jo tie neņem vērā, ko Tas Kungs dara, nedz viņa rokas darbu. Viņš tos sadauzīs un tos neuztaisīs.
6
Slavēts lai ir Tas Kungs, jo viņš ir klausījis manas sirds lūgšanas balsi.
7
Tas Kungs ir mans stiprums un manas priekšturamās bruņas; mana sirds paļaujas uz viņu, un man top palīdzēts; par to mana sirds priecājās, un es viņam pateikšu ar dziesmām.
8
Tas Kungs tiem ir par stiprumu, viņš ir sava svaidītā stiprums un pestīšana.
9
Atpestī savus ļaudis un svētī savu īpašumu, un gani tos un paaugstini tos mūžīgi.