Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 26

1

Dāvida dziesma. Kungs, spried man tiesu, jo es staigāju savā sirds skaidrībā un paļaujos uz To Kungu - es nešaubīšos.

2

Pārbaudi mani, Kungs, un izmeklē mani, izlūko manas īkstis un manu sirdi.

3

Jo tava žēlastība ir priekš manām acīm, un es staigāju tavā patiesībā.

4

Es nesēžos pie neliešiem un netinos ar viltniekiem.

5

Es ienīstu ļaundarītāju draudzi, un nesēžu pie bezdievīgiem.

6

Es mazgāju savas rokas nenoziedzībā un esmu, Kungs, ap tavu altāri,

7

Lai ar teikšanas balsi daru zināmus un sludināju visus tavus brīnumus.

8

Kungs, es mīlēju tava nama mājokli un tavas godības telts vietu.

9

Neaizrauj manu dvēseli līdz ar grēciniekiem nedz manu dzīvību līdz ar asins ļaudīm;

10

Viņu rokās ir negantība, un viņu labā roka ir pilna dāvanu.

11

Bet es staigāju savā sirds skaidrībā; atpestī mani un apžēlojies par mani.

12

Mana kāja stāv uz līdzena ceļa, draudzes sapulcēs es teikšu To Kungu.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685