A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 231
Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
2
Viņš man liek ganīties uz zālainām ganībām, viņš mani vada pie palēna ūdens.
3
Viņš atspirdzina manu dvēseli, viņš mani ved uz taisnības ceļiem sava vārda dēļ.
4
Jebšu es arī staigātu nāves ēnas ielejā, taču ļaunuma nebīstos; jo tu esi pie manis, tavs koks un tavs zizlis mani iepriecina.
5
Tu sataisi manā priekšā galdu pret maniem ienaidniekiem, tu svaidi manu galvu ar eļļu, mans biķeris ir papilnam pieliets.
6
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienmēr.