English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 20
1
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Lai Tas Kungs tevi paklausa bēdu laikā, lai Jēkaba Dieva vārds tevi paaugstina.
2
Lai viņš tev palīdzību sūta no svētās vietas un tevi spēcina no Ciānas.
3
Lai viņš piemin visus tavus upurus, un tavus dedzināmos upurus tur par trekniem.
4
Lai viņš tev dod pēc tavas sirds, un piepilda visus tavus padomus.
5
Mēs priecāsimies par tavu pestīšanu, un sava Dieva vārdā mēs celsim karogu; lai Tas Kungs piepilda visas tavas lūgšanas.
6
Nu es zinu, ka Tas Kungs savam svaidītam palīdz; viņš to paklausīs no savām svētām debesīm caur savas labās rokas stipro pestīšanu.
7
Šie paļaujas uz ratiem un šie uz zirgiem, bet mēs pieminam Tā Kunga, sava Dieva, vārdu.
8
Tie ir gāzušies un krituši, bet mēs esam cēlušies un stāvam.
9
Ak Kungs, palīdzi ķēniņam! Lai viņš mūs paklausa tai dienā, kad saucam.