Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 20

1

Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Lai Tas Kungs tevi paklausa bēdu laikā, lai Jēkaba Dieva vārds tevi paaugstina.

2

Lai viņš tev palīdzību sūta no svētās vietas un tevi spēcina no Ciānas.

3

Lai viņš piemin visus tavus upurus, un tavus dedzināmos upurus tur par trekniem.

4

Lai viņš tev dod pēc tavas sirds, un piepilda visus tavus padomus.

5

Mēs priecāsimies par tavu pestīšanu, un sava Dieva vārdā mēs celsim karogu; lai Tas Kungs piepilda visas tavas lūgšanas.

6

Nu es zinu, ka Tas Kungs savam svaidītam palīdz; viņš to paklausīs no savām svētām debesīm caur savas labās rokas stipro pestīšanu.

7

Šie paļaujas uz ratiem un šie uz zirgiem, bet mēs pieminam Tā Kunga, sava Dieva, vārdu.

8

Tie ir gāzušies un krituši, bet mēs esam cēlušies un stāvam.

9

Ak Kungs, palīdzi ķēniņam! Lai viņš mūs paklausa tai dienā, kad saucam.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685