English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 16
1
Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, ak Dievs! jo es paļaujos uz tevi.
2
Es saku uz To Kungu: tu esi Tas Kungs, bez tevis man labuma nav.
3
Pie tiem svētiem, kas virs zemes, un tiem godīgiem ir viss mans labais prāts.
4
Tiem, kas pieņem citu dievu, būs lielas sāpes; es neupurēšu viņu asiņu dzeramos upurus, un neņemšu savā mutē viņu vārdu.
5
Tas Kungs ir mana tiesa un mana daļa, tu glabā manu mantas tiesu.
6
Man daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, man ir nākusi skaista manta.
7
Es slavēšu To Kungu, kas man dod padomu, ir naktī mana sirds mani pamāca.
8
Es turu To Kungu bez mitēšanās savā priekšā, jo viņš man ir pa labai rokai, - es nešaubīšos.
9
Tādēļ mana sirds priecājās, un mans gods līksmojās, ir mana miesa dzīvos droši.
10
Jo tu manu dvēseli nepametīsi kapā, savam Svētam tu neliksi redzēt satrūdēšanu.
11
Tu man dari zināmu dzīvības ceļu, priekš tava vaiga ir līksmošanās pilnība, un prieks un jaukums pie tavas labās rokas mūžīgi.