English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 150
1
Alleluja! Teiciet Dievu viņa svētā vietā, teiciet To Kungu viņa stiprā izplatījumā.
2
Teiciet Dievu par viņa lielo varu, teiciet To Kungu viņa lielās augstības pēc.
3
Teiciet viņu ar bazūnes skaņu, teiciet viņu ar stabulēm un koklēm.
4
Teiciet viņu ar bungām un stabulēm, teiciet viņu ar stīgām un svilpēm.
5
Teiciet viņu ar skaņiem pulksteņiem, teiciet viņu ar gavilēšanas pulksteņiem.
6
Viss, kam ir dvaša, lai slavē To Kungu. Alleluja!