Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 15

1

Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā dzīvoklī? un kas dzīvos uz tava svētā kalna?

2

Kas bezvainīgi staigā un taisnību dara un patiesību runā no sirds dziļuma;

3

Kas ar savu mēli citu neaprunā, savam tuvākam ļauna nedara, un neceļ kauna valodu pret savu tuvāko;

4

Kas bezdievīgo neciena, bet godā tos, kas To Kungu bīstas, kas zvērējis sev par skādi, un to nepārkāpj;

5

Kas savu naudu nedod uz netaisniem augļiem un neņem dāvanas pret nenoziedzīgo. Kas tā turas, tas nešaubīsies ne mūžam.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685