A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 1491
Alleluja! Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, svēto draudze lai viņu teic.
2
Izraēls lai priecājās iekš sava radītāja, Ciānas bērni lai līksmojās par savu ķēniņu!
3
Lai tie viņa vārdu teic ar stabulēm, lai tie viņam dzied ar bungām un koklēm.
4
Jo Tam Kungam labs prāts pie saviem ļaudīm, viņš pagodina bēdīgos ar pestīšanu.
5
Svētie priecāsies godā, tie līksmosies savās gultās.
6
Viņu mute paaugstinās Dievu, un viņu rokās būs abējās pusēs griezīgs zobens,
7
Atriebties pie pagāniem un sodīt tautas,
8
Saistīt viņu ķēniņus ķēdēs un viņu lielkungus dzelzs pinekļos,
9
Darīt tiem pēc tās tiesas, kas ir rakstīta. Tāds gods būs visiem viņa svētiem. Alleluja!