Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 149

1

Alleluja! Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, svēto draudze lai viņu teic.

2

Izraēls lai priecājās iekš sava radītāja, Ciānas bērni lai līksmojās par savu ķēniņu!

3

Lai tie viņa vārdu teic ar stabulēm, lai tie viņam dzied ar bungām un koklēm.

4

Jo Tam Kungam labs prāts pie saviem ļaudīm, viņš pagodina bēdīgos ar pestīšanu.

5

Svētie priecāsies godā, tie līksmosies savās gultās.

6

Viņu mute paaugstinās Dievu, un viņu rokās būs abējās pusēs griezīgs zobens,

7

Atriebties pie pagāniem un sodīt tautas,

8

Saistīt viņu ķēniņus ķēdēs un viņu lielkungus dzelzs pinekļos,

9

Darīt tiem pēc tās tiesas, kas ir rakstīta. Tāds gods būs visiem viņa svētiem. Alleluja!

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685