A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 1481
Alleluja! Teiciet To Kungu debesīs, teiciet viņu augstībā.
2
Teiciet viņu, visi viņa eņģeļi, teiciet viņu, visi viņa karapulki;
3
Teiciet viņu, saule un mēnesis, teiciet viņu visas spožās zvaigznes;
4
Teiciet viņu, jūs debesu debesis, un jūs ūdeņi, kas ir pār debesīm.
5
Lai tie Tā Kunga vārdu teic, jo kad viņš pavēlēja, tad tie tapa radīti.
6
Viņš tiem liek pastāvēt mūžīgi mūžam, viņš tiem ir likumu licis, ko tie nevar pārkāpt.
7
Teiciet To Kungu virs zemes, jūs lielās jūras zivis un visi dziļumi,
8
Uguns un krusa, sniegs un migla, vējš un auka, kas viņa vārdu izdara,
9
Kalni un visi pakalni, augļu koki un visi ciedru koki,
10
Meža zvēri un visi lopi, tārpi un spārnainie putni,
11
Jūs ķēniņi virs zemes un visi ļaudis, lieli kungi un visi zemes soģi,
12
Jaunekļi un jaunietes, veci ar jauniem:
13
Tiem būs teikt Tā Kunga vārdu, jo viņa vārds vien ir augsts, viņa augstība ir pārāka par zemi un debesi,
14
Un viņš ir paaugstinājis savu ļaužu ragu, slavu visiem saviem svētiem, Izraēla bērniem, tiem ļaudīm, kas viņam tuvu. Alleluja!