English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 147
1
Teiciet To Kungu, jo ir labi, mūsu Dievu slavēt; šī teikšana ir mīlīga un pieklājās.
2
Tas Kungs uztaisa Jeruzālemi, viņš sapulcina Izraēla ļaudis, kas bija izdzīti.
3
Viņš dziedina tos, kam satriektas sirdis, un remdē viņu sāpes.
4
Viņš skaita zvaigžņu pulku, viņš sauc tās visas pa vārdam.
5
Mūsu Kungs ir liels un varens spēkā, viņa gudrība ir neizmērojama.
6
Tas Kungs paceļ bēdīgos un pazemo bezdievīgos līdz zemei.
7
Pateiciet Tam Kungam ar slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu ar koklēm!
8
Viņš debesi apklāj ar mākoņiem, viņš lietu dod zemei, viņš liek zālei augt uz kalniem;
9
Viņš lopiem dod barību, jauniem kraukļiem, kad tie sauc.
10
Viņam nav labs prāts pie zirga stipruma, viņam nepatīk vīra lieli.
11
Tam Kungam patīk tie, kas viņu bīstas, kas gaida uz viņa žēlastību.
12
Teici To Kungu, Jeruzāleme, slavē savu Dievu, Ciāna.
13
Jo viņš stiprina tavu vārtu aizšaujamos, viņš svētī tavus bērnus tur iekšā.
14
Viņš dod mieru tavām robežām, viņš tevi paēdina ar briedušiem kviešiem.
15
Viņš sūta savas apsolīšanas virs zemes, viņa vārds tek ar steigšanos.
16
Viņš dod sniegu kā vilnu, viņš kaisa salnu kā pelnus.
17
Viņš met savu krusu kā kumosus. Kas var pastāvēt priekš viņa aukstuma?
18
Viņš sūta savu vārdu, un kūst, viņš liek savam vējam pūst, tad ūdeņi notek.
19
Viņš Jēkabam dara zināmu savu vārdu, Izraēlim savus likumus un tiesas,
20
Tā viņš nedara nevienai citai tautai; viņa tiesas tās nepazīst. Alleluja!