Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 146

1

Alleluja! Slavē To Kungu, mana dvēsele.

2

Es slavēšu To Kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam Dievam, kamēr vēl še būšu.

3

Nepaļaujaties uz lieliem kungiem, uz cilvēku bērniem, kas nekā nevar palīdzēt.

4

Cilvēka garam jāiziet, viņam jāpaliek atkal zemes kārtā, tai dienā visi viņa nodomi iet bojā.

5

Svētīgs tas, kam Jēkaba Dievs par palīgu un kam cerība stāv uz To Kungu, savu Dievu!

6

Viņš debesis un zemi radījis, jūru un visu, kas tur iekšā; viņš uzticību tur mūžīgi.

7

Viņš tiesu nes tiem, kas varas darbus cieš, dod maizi izsalkušiem. Tas Kungs atsvabina cietumniekus.

8

Tas Kungs atdara akliem acis, Tas Kungs uzceļ nospiestus; Tas Kungs mīļo taisnus.

9

Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāriņus un uztur atraitnes, bet bezdievīgiem viņš ceļus samaitā.

10

Tas Kungs valdīs mūžīgi, tavs Dievs, ak Ciāna, līdz radu radiem. Alleluja!

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685