A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 1431
Dāvida dziesma. Ak Kungs, klausi manu lūgšanu, ņem vērā manas sirds lūgšanas savas patiesības dēļ, paklausi mani savas taisnības dēļ!
2
Un neej sodā ar savu kalpu, jo tavā priekšā neviens, kas dzīvo, nav taisns.
3
Jo ienaidnieks vajā manu dvēseli, viņš samin manu dzīvību pie zemes, viņš mani liek tumsībā, kā tos, kas jau sen miruši.
4
Un mans gars iekš manis iztvīcis, mana sirds iekš manis nonīkusi.
5
Es pieminu senos laikus, es pārdomāju visus tavus darbus, es runāju pie sevis par to, ko tava roka darījusi.
6
Es izplešu savas rokas uz tevi, mana dvēsele ir tavā priekšā kā izkaltusi zeme. (Zela)
7
Steidzies mani paklausīt, Kungs, - mans gars nonīcis; neapslēp savu vaigu priekš manis, lai netopu kā tie, kas grimst bedrē.
8
Liec man agri dzirdēt tavu žēlastību, jo es paļaujos uz tevi; dari man zināmu to ceļu, pa ko man jāiet; jo uz tevi nesās mana dvēsele.
9
Izglāb mani, Kungs, no maniem ienaidniekiem, tev es pavēlos.
10
Māci man darīt pēc tava prāta, jo tu esi mans Dievs, tavs labais Gars lai mani vada pa taisnu ceļu.
11
Tava vārda dēļ ak Kungs, atspirdzini mani, izved manu dvēseli no bēdām savas taisnības dēļ.
12
Un izposti manus ienaidniekus savas žēlastības dēļ, un iznīcini visus, kas manu dvēseli apbēdina, jo es esmu tavs kalps.