A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 1421
Dāvida pamācība; lūgšana, kad viņš bija alā. Es piesaucu To Kungu ar savu balsi, es lūdzu To Kungu ar savu balsi.
2
Es izgāžu savu žēlošanos viņa priekšā, es izstāstu viņa priekšā savas bēdas.
3
Kad mans gars iztrūcināts, tad tu zini manu ceļu; tie man liek valgus ceļā, kur es eju.
4
Skaties pa labo roku un redzi, tur nav neviena, kas mani grib pazīt: es nekur nevaru izbēgt, neviens nebēdā par manu dvēseli.
5
Tevi es piesaucu, Kungs; es saku: tu esi mana cerība, mana daļa dzīvo zemē.
6
Ņem vērā manu kliegšanu, jo es esmu ļoti nonīcis; izglāb mani no maniem vajātājiem, jo tie man ir visai vareni.
7
Izved manu dvēseli no cietuma, ka es pateicos tavam vārdam; par mani gavilēs taisnie, kad tu man labu darīsi.