English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 141
1
Dāvida dziesma. Kungs, tevi es piesaucu, steidzies pie manis, klausies uz manu balsi, kad es tevi piesaucu.
2
Lai mana lūgšana tavā priekšā top cienīta kā kvēpināmais upuris, manu roku pacelšana kā vakara upuris.
3
Kungs, sargi manu muti un pasargi manas lūpas.
4
Nedod manai sirdij griezties uz ļaunu, bezdievīgu darbu darīt ar ļaundarītājiem, ka nebaudu no viņu kārumiem.
5
Lai taisnais mani sit, tā būs žēlastība, un lai viņš mani pārmāca, tā būs eļļa uz manu galvu, tam lai mana galva neliedzās; bet es vienmēr lūdzu pret viņu ļauniem darbiem.
6
No akmens kalniem viņu soģi lai top nogāzti; tad dzirdēs manus vārdus, ka tie mīlīgi.
7
Kā zemi uzplēš un uzar, tā mūsu kauli ir izkaisīti līdz pašam kapam.
8
Bet uz tevi, Kungs, Kungs, manas acis raugās, uz tevi paļaujos, neatstum manu dvēseli.
9
Pasargi mani no tā valga, ko tie man ir izmetuši, un no ļauna darītāju slazdiem.
10
Bezdievīgie kritīs savos tīklos, kamēr es iešu garām.