Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 141

1

Dāvida dziesma. Kungs, tevi es piesaucu, steidzies pie manis, klausies uz manu balsi, kad es tevi piesaucu.

2

Lai mana lūgšana tavā priekšā top cienīta kā kvēpināmais upuris, manu roku pacelšana kā vakara upuris.

3

Kungs, sargi manu muti un pasargi manas lūpas.

4

Nedod manai sirdij griezties uz ļaunu, bezdievīgu darbu darīt ar ļaundarītājiem, ka nebaudu no viņu kārumiem.

5

Lai taisnais mani sit, tā būs žēlastība, un lai viņš mani pārmāca, tā būs eļļa uz manu galvu, tam lai mana galva neliedzās; bet es vienmēr lūdzu pret viņu ļauniem darbiem.

6

No akmens kalniem viņu soģi lai top nogāzti; tad dzirdēs manus vārdus, ka tie mīlīgi.

7

Kā zemi uzplēš un uzar, tā mūsu kauli ir izkaisīti līdz pašam kapam.

8

Bet uz tevi, Kungs, Kungs, manas acis raugās, uz tevi paļaujos, neatstum manu dvēseli.

9

Pasargi mani no tā valga, ko tie man ir izmetuši, un no ļauna darītāju slazdiem.

10

Bezdievīgie kritīs savos tīklos, kamēr es iešu garām.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685