A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 1401
Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim. Izglāb mani, Kungs, no ļauniem cilvēkiem, izrauj mani no varas darītājiem,
2
Kas ļaunu domā savā sirdī, kas ikdienas saceļ karu.
3
Tie trin savu mēli kā čūska, odžu dzelonis ir apakš viņu lūpām. (Zela.)
4
Pasargi mani, Kungs, no bezdievīgo rokām, izglāb mani no varas darītājiem, kas domā nostumt manas kājas.
5
Tie lepnie man liek valgus un virves, tie man izpleš tīklu ceļmalā un liek man slazdus. (Zela.)
6
Es saku uz To Kungu: tu esi mans Dievs, klausies, ak Kungs, uz manas sirds lūgšanas balsi.
7
Kungs, Kungs, mans stiprais Pestītājs, tu apsedz manu galvu kaušanas laikā.
8
Nedod, ak Kungs, tam bezdievīgam, ko viņš kāro, un lai viņa padoms neizdodas, jo tie greznojās. (Zela.)
9
Tiem, kas ap mani metās, lai nāk uz viņu galvu tā nelaime, par ko tie runā.
10
Degošas ogles lai krīt uz tiem. Viņš tos gāzīs ugunī, dziļās bedrēs, ka tie vairs necelsies.
11
Lielmutis nepastāvēs virs zemes, nelaime varmāku vajās un trieks.
12
Es zinu, ka Tas Kungs iztiesās nabaga lietas un bēdīgā tiesu.
13
Tiešām, taisnie tavam vārdam pateiks, sirdsskaidrie pastāvēs tavā priekšā.