English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 14
1
Dāvida dziesma. Dziedātāju vadonim. Ģeķi saka savā sirdī Dieva nav; tie ir samaitājušies un sagānījušies ar savu darbošanos, neviena nav, kas labu dara.
2
Tas Kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, raudzīt, vai jel kas būtu prātīgs, kas meklē Dievu.
3
Bet tie visi atkāpušies, visnotaļ smirdoši tapuši, neviena nav, kas labu dara, nav it neviena.
4
Vai tad nav nekādas atzīšanas tiem ļauna darītājiem, kas ēd manus ļaudis, it kā ēd maizi, bet To Kungu tie nepiesauc?
5
Tad tie bīdamies izbīstas, jo Dievs ir pie tās taisnās cilts.
6
Jūs nievājat nabaga padomu, bet Tas Kungs ir viņa patvērums.
7
Ak! Kaut no Ciānas nāktu Izraēla pestīšana! Kad Tas Kungs atkal atved savus cietuma ļaudis, tad Jēkabs priecāsies un Izraēls līksmosies.